สั่งซื้อ

About

น้ำดื่ม Greenery Water เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ต้องการลดปริมาณขยะพลาสติก โดยเฉพาะจากขวดพลาสติก ด้วยการเลือกใช้วัสดุอย่าง ‘อลูมิเนียม’ มาผลิตเป็นน้ำดื่มกระป๋องอลูมิเนียม ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ 100% และนำวนกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ ช่วยลดขยะพลาสติก ลดการใช้พลังงานในการผลิต และลดคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของวิกฤติโลกร้อน มากกว่านั้น กระป๋องอลูมิเนียมยังช่วยให้น้ำดื่มเย็นเร็วขึ้นและเก็บกักความเย็นได้ยาวนานขึ้น รวมถึงลดความเสี่ยงที่น้ำจะปนเปื้อนสารตกค้างจากพลาสติกด้วย

#CanChangeTheWorld

หลายคนร่วมช่วยโลกกับเราคุณพร้อมช่วยโลกร่วมกับเราแล้วหรือยัง

สมัครเป็น Reseller

ดื่ม -> ให้ -> ดี

ส่วนหนึ่งจากรายได้ของน้ำดื่มกรีนเนอรี่ทุกกระป๋อง ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างระบบน้ำ ดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้