สั่งซื้อ

ดื่ม -> ให้ -> ดี

​​โครงการ “นํ้าดื่มสะอาดเพื่อน้อง” ภายใต้ มูลนิธิสติ

น้ำดื่ม Greenery water ร่วมกับมูลนิธิสติ​ จัดตั้งเครื่องกรองนํ้า คุณภาพ เพื่อให้ชุมชนให้ภาคอีสานและภาคเหนือได้ดื่มนํ้าสะอาด ภายในโรงเรียนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม และนำเงิน ไปพัฒนาด้านอื่นๆอย่าง โภชนาการ หรือ คุณภาพการเรียนรู้

อีกทั้งยังให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับการดูแลเครื่องกรองนํ้าเพื่อที่จะ สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี รวมถึงความรู้ ด้านสุขอนามัย และโภชนาการ…ทุกๆกระป๋อง ที่คุณดื่ม มีส่วนช่วยในการให้ ทั้งให้สุขภาพที่ดีต่อตนเอง, ปันน้ำใจสู่สังคม และ ร่วมรักษา สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เราช่วยส่งต่อ เครื่องกรองนํ้า คุณภาพดีไปแล้ว กว่า 50 เครื่อง