สั่งซื้อ
  • รีไซเคิลอลูมิเนียม 1 กิโลกรัม ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต้นเหตุโลกร้อน ได้มากถึง 9.13 กิโลกรัม

    ** Source: U.S. EPA, 2020

  • วนใช้ใหม่ได้ไม่รู้จบโดยคุณภาพกระป๋องไม่ลด ซึ่งอลูมิเนียม 75% ถูกนำกลับมาใช้ใหม่

  • รีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรในการผลิตใหม่ได้ถึง 95%

  • กระป๋องอลูมิเนียมช่วยรักษาคุณภาพน้ำดื่ม ป้องกันแสงแดด อากาศ และสิ่งแปลกปลอม

  • วัสดุอะลูมิเนียมช่วยให้เครื่องดื่มเย็น เร็วทันใจกว่าเดิม เก็บความเย็นได้นานขึ้น

  • น้ำดื่มผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis System หรือ RO และมีการฆ่าเชื้อด้วย Ozone