สั่งซื้อ

Sustainability

ในปัจจุบันมีพลาสติกเพียง 9% เท่านั้นที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลเท่ากับว่า พลาสติกใช้แล้วส่วนใหญ่นั้นได้กลายเป็นขยะกระจายตัวอยู่ทั่วโลก ไม่ว่าจะในป่า ท้องทะเล หรือท้องถนน ล้วนมีขยะพลาสติกปะปน และส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมทั้งระบบ

และย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อการ รีไซเคิลขยะพลาสติกอาจไม่ใช่ทางออกเดียวของปัญหา เราจึงอยาก เสนอตัวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดขยะพลาสติกผ่านการใช้กระป๋อง อลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% มาผลิตเป็นน้ำดื่มกรีนเนอรี่…น้ำดื่มที่อยากเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้น

กระป๋องอลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลมากที่สุดในโลก

กระป๋องอลูมิเนียมสามารถรีไซเคิลได้ตลอดไปอย่างไม่รู้จบ

ทุกกระป๋องจะวนกลับมาอยู่ในมือคุณอีกครั้งภายใน 60 วัน

กระป๋อง Greenery Water ผลิตด้วยอลูมิเนียมรีไซเคิลไม่ต่ำกว่า 70%

75% ของอลูมิเนียมที่ถูกผลิตตั้งแต่ ค.ศ.1825 ยังหมุนเวียนอยู่ในระบบจนปัจจุบัน

ทุกๆ กระป๋องที่ถูกนำกลับมารีไซเคิล ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ร่วมส่งต่อความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

รู้หรือไม่ว่าในแต่ละปี
มีขวดพลาสติกราว

28,000 ตัน

#CanChangeTheWorld

หลายคนร่วมช่วยโลกกับเราคุณพร้อมช่วยโลกร่วมกับเราแล้วหรือยัง

สมัครเป็น Reseller

ดื่ม -> ให้ -> ดี

ส่วนหนึ่งจากรายได้ของน้ำดื่มกรีนเนอรี่ทุกกระป๋อง ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างระบบน้ำ ดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้